Geir Kaspersen Daglig leder
Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 95 29 28 21
Håvard Nordstrand Partner
Håvard Nordstrand
Partner
Telefon: 95 29 28 21
Marius Eide HMS-rådgiver
Marius Eide
HMS rådgiver | Bedriftsfysioterapeut
Telefon: 95 29 28 21
Gunhild Aasly Spesialist i bedrifts sykepleie
Gunhild Aasly
Spesialist i bedriftssykepleie
Telefon: 95 29 28 21
Jarbel Brevik Sykepleier Ansvarlig førstehjelp
Jarbel Brevik
Sykepleier | Ansvarlig førstehjelp
Telefon: 95 29 28 21
Lars Bertil Johansen HMS rådgiver Bedriftsfysioterapeut
Lars Bertil Johansen
Partner | HMS rådgiver
Telefon: 95 29 28 21
Lene Johannessen Yrkeshygieniker
Lene Johannessen
Yrkeshygieniker
Arnfinn Nordstrand Medisinsk ansvarlig lege
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Aaste Kaasa Lege
Aaste Kaasa
Lege
Ragnhild Frengen Wetting
Helsesøster

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.