spillavhengighet

Kontakt oss

Fjordgata 10-12
7010 Trondheim
95 29 28 21

havard@dinbht.no

  • Deltakerne skal lære hva AKAN er og hvordan denne problematikken virker inn på arbeidsmiljøet.
  • Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med et problem slik at arbeidsforholdet kan opprettholdes.
  • Et helhetlig AKAN-arbeid innebærer også at det legges vekt på forebygging gjennom tydelig regelverk, konsekvent praksis, informasjon og holdningsskapende arbeid. Arbeidet med rusmiddelspørsmål i en bedrift bør være en naturlig del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.