Velkommen til Din bedriftshelsetjeneste AS

Vi bistår din bedrift ved alle HMS- og helserelaterte problemstillinger og er tilgjengelige 24 timer i døgnet hele året. Våre kunder er garantert vurdering hos relevant helsepersonell innen 2 virkedager. De fleste spesialisttjenester innen 3-5 uker. Vi leverer tjenester i hele Norge.

Nettbasert HMS kurs

avd Trondheim:

Peder Falcks veg 2, Trondheim
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Tilbakemelding fra noen av våre kunder

Rema distribusjon

Alle våre ansatte i Rema-logistikk har fått et forhold til Din bedrifthelsetjeneste gjennom gode avtaler også for familiemedlemmer. Dette er viktig for oss i storfamilien Rema.

logo Norrein

Med vår tilknytning til Din bedrifthelsetjeneste har vi kontroll på vårt mannskap, selv i tøffe tider. Ikke minst er det viktig for oss som ikke driver 08 – 16 at tjenesten alltid er tilgjengelig.

logo BDO

Din bedriftshelsetjeneste bistår oss med å sette struktur på vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet og hjelper oss med å ha dette på agendaen i en travel hverdag. Det er viktig for oss.
Og det har stor verdi å vite at vi kan ringe for råd og bistand når som helst på døgnet.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.