Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 95 29 28 21
Håvard Nordstrand
Partner/sykepleier
Telefon: 95 29 28 21
Lars Bertil Johansen
Partner/fysioterapeut
Telefon: 95 29 28 21
Jarbel Brevik
Sykepleier / Ansvarlig førstehjelp
Telefon: 95 29 28 21
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Telefon: 95 29 28 21
Aaste Kaasa
Lege
Ragnhild Frengen Wetting
Helsesykepleier
Telefon: 95 29 28 21
Lars Gudmund Brandal
Fysioterapeut
Telefon: 95292821

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.