Trude Vestbø
Bedriftssykepleier/HMS ingeniør
Telefon: 95 29 28 21
Therese M. Hansen
Bedriftssykepleier
Telefon: 95 29 28 21
Sara Lyngaas Jensen
Helsesøster
Telefon: 95 29 28 21
Svein Ove Tjøsvoll
HMS rådgiver | Bedriftsfysioterapeut
Telefon: 95 29 28 21
Anja Sætertrø
Kontormedarbeider
Telefon: 95 29 28 21
Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 95 29 28 21
Håvard Nordstrand
Partner/sykepleier
Telefon: 95 29 28 21
Gunhild Aasly
Spesialist i bedriftssykepleie
Telefon: 95 29 28 21
Jarbel Brevik
Sykepleier / Ansvarlig førstehjelp
Telefon: 95 29 28 21
Lars Bertil Johansen
Partner/fysioterapeut
Telefon: 95 29 28 21
Lene Johannessen Yrkeshygieniker
Lene Johannessen
Yrkeshygieniker
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Telefon: 95 29 28 21
Aaste Kaasa Lege
Aaste Kaasa
Lege
Ragnhild Frengen Wetting
Helsesøster
Telefon: 95 29 28 21

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.