Caroline Heggelund-Berg
Bedriftssykepleier
Telefon: 95292821
Lone Ree Andersen
Fysioterapeut
Telefon: 95292821
Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 95 29 28 21
Håvard Nordstrand
Partner/sykepleier
Telefon: 95 29 28 21
Jarbel Brevik
Sykepleier / Ansvarlig førstehjelp
Telefon: 95 29 28 21
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Telefon: 95 29 28 21
Kathrine Kristiansen
Sykepleier
Telefon: 95292821
Ole Sivert Øien
Yrkeshygieniker
Telefon: 95292821
Aaste Kaasa
Lege

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.