Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste utfører virksomheten i samsvar med Lov om arbeidsmiljø, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Forskrift om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Vi utfører vår virksomhet i samsvar med faglige og yrkesetiske retningslinjer og bruker kvalifisert personell med relevant utdannelse og erfaring.

Din bedriftshelsetjeneste ønsker primært å jobbe mot kundene i bedriftens miljø. Der det er mulig vil vi være oppsøkende og utføre vårt arbeid på arbeidsplassene. Vi har møter med våre kunder flere ganger i året for å utarbeide og evaluere risikovurderinger og handlingsplaner. I handlingsplanen står det beskrevet hva bedriften og bedriftshelsetjenesten skal gjøre gjennom året for å oppfylle HMS krav. Det er viktig at handlingsplanen blir fulgt opp og evaluert jevnlig da dette skal være styringsdokumentet for hvilke HMS tiltak som skal gjennomføres inneværende år.

Det skal utarbeides rapporter som inneholder resultatbeskrivelser og forslag til forebyggende tiltak, forslag til bedring av interne HMS-prosedyrer som fremmer en positiv utvikling innen HMS arbeidet.

«Bedriftshelsetjeneste med jordmor for gravide» er et forebyggende helsetiltak for gravide arbeidstakere som reduserer fravær og kan spare virksomheten for mye penger. Virksomheten kan med dette tilby «det lille ekstra» til sine kvinnelige ansatte.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.