Kontakt oss

havard@dinbht.no
Fjordgata 10, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Et stort antall undersøkelser gir grundig dokumentasjon av sammenhengen mellom jobbrelaterte plager i muskel/skjelettsystemet og sykefravær. De vanligste plagene rammer skuldre, nakke, hode, rygg og underarm. Vanlige årsaker til muskel og skjelettlidelser er overbelastninger, monotone arbeidsstillinger og uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Det er påvist betydelig bedre behandlingsresultat av slike plager om man parallelt til behandlingen, tilrettelegger arbeidsforholdene for en optimal belastning på arbeidsplassen. Med andre ord minimaliserer faren for uheldige belastningstyper.

Din bedriftshelsetjeneste kan vurdere ergonomisk og fysisk arbeidsmiljø ved besøk, samtaler og evt bildedokumentasjon i samråd med ledelse og ansatte. Vi rapporterer til virksomheten og beskriver behov for oppfølgende besøk, strakstiltak og tiltaksanbefalinger.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.