Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Et stort antall undersøkelser gir grundig dokumentasjon av sammenhengen mellom jobbrelaterte plager i muskel/skjelettsystemet og sykefravær. De vanligste plagene rammer skuldre, nakke, hode, rygg og underarm. Vanlige årsaker til muskel og skjelettlidelser er overbelastninger, monotone arbeidsstillinger og uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen.

Forebyggende ergonomiske tiltak kan beskytte mot utvikling av muskel- og skjelettplager. Ergonomiske tiltak tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og evidensbasert kunnskap og fokuserer på kartlegging og vurdering av arbeidssituasjonen og mulighet for endring. Dette kan blant annet være relatert til hvilke krav det er til fysisk aktivitet og fordeling av arbeidsoppgaver i den respektive virksomheten. I tillegg vurderer man den enkelte arbeidstaker sin status og potensialet for endring. Dette innebærer kartlegging av variabler som alder, kjønn, muskel- og skjeletthelse, fysisk kapasitet, kunnskap om fysisk aktivitet og helse og motivasjon. Det er viktig å spesifisere målet med tiltakene basert på kunnskap fra nåværende arbeidssituasjon. Balansen mellom eksponering og restitusjon kan bedres ved å vurdere reorganisering og modifisering av arbeidsoppgavene. I samråd med arbeidstaker og arbeidsgiver bistår Din bedriftshelsetjeneste med dokumenterte forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for fravær og uførhet i virksomheten.

Individuell vurdering hos bedriftsfysioterapeut ved muskel- skjelett plager.

Hensikten med tidlig utredning er og få avklart helse og arbeidsevne på individnivå så raskt som mulig slik at man kan finne et alternativ til sykemelding. Eventuelt henvise videre til spesialist eller behandling der dette er hensiktsmessig. I samråd med arbeidstaker kan vi sørge for koordinering av tiltak på arbeidsplassen samt involvering av nøkkelpersoner for å unngå passivitet og ineffektive tiltak. Denne tjenesten er en del av avtalen til våre kunder og kostnaden er inkludert i fastpris. Vi oppfordrer virksomheter til å benytte seg av dette tilbudet slik at tiltak kan komme tidlig i prosessen og fravær reduseres.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.