Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Kurset holdes av instruktører med helsefaglig utdanning innen akuttmedisin og undervisning.

  • Målet med kurset er å motivere hver enkelt deltaker til å bidra når en hendelse inntreffer. For å få til dette legger vi vekt på enkelhet, trygghet og praktisk trening!
  • Vi tilbyr også rene hjertestarterkurs, og et kombinasjonskurs (førstehjelp og hjertestarterkurs).
  • I tillegg leverer vi alt av førstehjelpsutstyr og hjertestartere med tilbehør. Vi kan også komme ut i bedrifter og hjelpe til med montering av utstyr og skilting.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.