Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg.

  • Arbeidsmiljølovens §6-5 og §7-4 pålegger arbeidsgiver og sørge for at verneombud og AMU medlemmer får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.
  • Kursets innhold: Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet. Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner, kommunikasjon og samarbeid. Inkluderende arbeidsliv.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.