Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

For at vi skal kunne være i forkant av markedets økende krav til ekspertise og tilgjengelighet innenfor helsetjenester benytter vi oss av et bredt spekter av fagpersonell.

Våre kunder har tilgang til:

Medisinskfaglig kompetanse (allmennlege, bedriftslege, sjømannslege, petroleumslege, dykkerlege, øre-, nese- halslege, øyelege, psykiater, spesialister innen kirurgi og indremedisin, fysioterapeut, jordmor, bedriftssykepleier og helsesykepleier). Slik kan vi på best mulig vis bistå virksomheter i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foreta nødvendig oppfølging.

Fysikalsk/ergonomisk kompetanse (fysioterapi/ergonomi, manuell terapi, treningsterapi, kiropraktikk, osteopati og naprapati). Dette er til god hjelp for å fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeide med tiltak som kan redusere helserisiko.

Psykososial og organisatorisk kompetanse (psykiatrisk sykepleier, psykolog, psykiater, bedriftssykepleier, veileder). I denne forbindelse bistår vi med forebyggende arbeid innen psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske endringer og utfordringer.

Yrkeshygienisk kompetanse (yrkeshygieniker, tekniker, mikrobiolog, fysiolog, bioingeniør og ingeniør innemiljø). Slik kan vi utføre kartlegging, måling, risikovurdering og tiltaksvurdering av kjemisk, biologisk og fysisk eksponering i arbeidsmiljø. Yrkeshygieniker bistår også ved utarbeidelse av tiltaks-/handlingsplaner og arbeidsinstrukser knyttet til vern mot eksponering i arbeidsmiljø.

Annet relevant personell etter behov (audiograf, tannlege, optiker, rednings- og sikkerhetspersonell).

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.