Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften med program for arbeidsmiljøutvikling basert på løsningsfokusert tilnærming (LØFT).

Løsningsfokusert tilnærming viser en alternativ innfallsvinkel til utfordringer i arbeidslivet. I stedet for å undersøke problemet, rettes blikket mot løsningene. I stedet for å kartlegge hva man gjør galt, ser man nærmere på det som gjøres riktig. I stedet for å analysere årsakene til problemene, brukes tiden på å beskrive den fremtiden man ønsker seg – og hva man da gjør.

Hovedfokus er på hvordan bedriften ønsker å ha det i arbeidsmiljøet framover. Vi fokuserer også på hva som gjøres av kloke grep i arbeidsmiljøet pr. i dag slik at disse kan forsterkes.

Gjennomføringen kan være som følger:

  1. Gruppesamtaler. Gruppene deles inn basert på de forskjellige funksjonsområdene i bedriften.
  2. Din bedriftshelsetjeneste er prosessveiledere i de forskjellige gruppene.
  3. Det blir utpekt en leder for hver gruppe. Lederen har primæransvar for at resultatene etter gruppesamtaler blir skrevet ned i en handlingsplan.
  4. Resultatene sammenfattes i en handlingsplan som overleveres oppdragsgiver.

Alle ansatte i avdelingen aktiviseres, og er med på å prioritere tiltak som avdelingen skal jobbe videre med i etterkant. Leder for avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.