Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.
  • Deltakerne skal få kunnskap om Arbeidsmiljølovens intensjoner i forhold til sykefravær og kunne gjøre bruk av loven som redskap og oppslagsverk.
  • Fraværsarbeidet skal være en del av bedriftens systematiske HMS arbeid. HMS arbeidet skal drives som et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og begge parter skal ha et felles mål som det er ønskelig å nå – redusere kostnader for bedriften gjennom større trivsel og sikkerhet for alle ansatte.
  • Deltakerne skal få kunnskap om hvordan en på best mulig måte kan ta opp en vanskelig sak og hvordan en kan finne overkommelige samarbeidsformer.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.