Det er viktig at personer som skal arbeide på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs og på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, er helsemessig skikket for dette. Har vedkommende en helsesvikt, vil dette kunne utgjøre en fare for sikker drift på innretningen/fartøyet. Det er derfor egne helsekrav for personer i petroleumsvirksomhet og skipsfart.

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå med helseattester til:

  •      offshore/petroleum
  •      sjømenn
  •      dykkere (yrkes- og fritidsdykkere)

Fra 1. januar 2014 ble det krav om sertifisering for leger som skal gjennomføre en petroleum/offshoreattest. Våre leger har denne sertifiseringen.

Vi er tilgjengelig hele døgnet på tlf 95292821 og kan ordne time hos en av våre erfarne og godt kompetente leger innen kort tid.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.