Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Alle virksomheter i Norge skal ha et HMS system som er i samsvar med myndighetens krav og bestemmelser. Din bedriftshelsetjeneste skal bistå bedriftene i dette arbeidet. Dette kan innebære bistand ved informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. Vi kan også delta i virksomhetens ulike utvalg som jobber med arbeidsmiljø, og bidra til forebyggende arbeid og vitalisering av HMS i bedriften.

Bedriftens ledelse, verneombud, HMS ansvarlige, ansatterepresentanter og/eller andre ressurspersoner innen HMS er også viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Din bedriftshelsetjeneste kan videre bidra til systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystem samt å kartlegge at HMS-systemet fungerer og er kjent av alle. En slik gjennomgang skal verifisere at HMS-aktivitetene og resultatene er i overenstemmelse med myndighetskrav og virksomhetens egne bestemmelser.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.