Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften med generelle helsekontroller og helsesamtaler.
Etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven §3-1, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Forskrift om utførelse av arbeid skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll, kartlegging av kjemikalier og støv når risikoforholdene i bedriften tilsier det. Det skal gjennomføres hørselskontroll av alle arbeidstakere som utsettes for normert ekvivalentnivå høyere enn 80 dB(A) eller toppverdier av lydtrykketnivå over 130 dB(A). Slike typer undersøkelser er en del av bedriftshelsetjenestens forebyggende helsearbeid hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

Helsekontroller og helsesamtaler utføres av allmennpraktiserende lege/bedriftslege og/eller sykepleier/fysioterapeut ved Din bedriftshelsetjeneste.

Våre leger kan også bistå med helseattester til sjømenn, petroleumsarbeider, dykkere og andre yrkesspesifikke helseattester etter behov.All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.