Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste i Trondheim er samlokalisert med datterselskapet Din reisevaksine AS. Din reisevaksine er et vaksinasjonskontor som yter bistand til våre kunder som har behov for yrkesvaksinering, reisevaksinering, influensavaksinering og andre vaksinetjenester.

Vi kan dermed tilby våre virksomhetskunder vaksinetjenester og profesjonell rådgiving innen reisemedisin i tillegg til yrkesvaksinering. Her finnes også egen butikk med reiserelaterte produkter. Din reisevaksine holder også kurs og veiledning innen reisemedisin. Våre kunder kan få bedrifts-, familie- og studentrabatt. Kunder hos Din bedriftshelsetjeneste skal gjennom dette samarbeidet få et helhetlig og profesjonelt helsetilbud.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.