bilde fra avis

Kontakt oss

havard@dinbht.no
Fjordgata 10, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste kan bidra til bedre tilrettelegging og oppfølging under sykdom. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven forsterker sykemeldt arbeidstakers rett til bedre og tettere oppfølging underveis i sykdomsperioden. Å starte fraværsoppfølging tidlig sparer bedriften for unødvendige kostnader. Arbeidsgiver har ansvar for tidligst mulig å legge til rette for at sykmeldt arbeidstaker kan være i aktivitet i virksomheten. Arbeidstaker skal samarbeide og bidra til å finne løsninger som reduserer sykefravær.

Din bedriftshelsetjeneste bistår arbeidstaker og arbeidsgiver i hele fraværsprosessen. Arbeidstaker ringer bedriftshelsetjenesten etter samtale med sin leder. Din bedriftshelsetjeneste bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med funksjonsvurdering, oppfølgingsplaner, innkalling til møter, individuell tilrettelegging, deltakelse i dialogmøter, utfylling av skjema og planer og å overholde frister – fra første dag.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.